Beëindiging programma’s ISON

Het bestuur van de ISON (Interkerkelijke Stichting Omroep Nijkerk) heeft in haar vergadering van 27 november jl. helaas het besluit moeten nemen om met ingang van 1 januari 2018 met het uitzenden van haar programma’s te stoppen.
Reden hiervoor is dat het aantal vrijwilligers die voor de uitzendingen nodig zijn drastisch terugloopt en dat er zich geen nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Hierdoor wordt de druk en de motivatie op de achterblijvende vrijwilligers te groot. Daarnaast heeft 1 deelnemende kerk bedankt en zijn wij er niet in geslaagd om een andere deelnemende kerkelijke gemeente aan te trekken, waardoor er eens per vijf weken geen kerkdienst met een programma daarom heen meer kan worden uitgezonden. Ook is het medialandschap de afgelopen 24 jaar zodanig verandert dat er veel meer mogelijkheden zijn ontstaan, anders dan radio, waarin het mogelijk is kennis te nemen van het evangelie en alle daaraan gerelateerde muziek en informatie.
Wel zijn er gesprekken gaande met de lokale omroep om te zien wat NFM verder nog kan verzorgen en inplannen zodat de Christelijke stem hoorbaar blijft in de regio.

Op Zondag 31 december 2017 zullen de allerlaatste ISON en Lichtpunt programma's worden uitgezonden.

Wij danken iedereen voor al die jaren waarin met vrijwilligers en luisteraars programma’s konden worden gemaakt en uitzendingen konden worden verzorgd.