De ISON is opgeheven.

ISON betekent Interkerkelijke Stichting Omroep Nijkerk

Meer informatie over de kerken in Nijkerk vindt u op Open Kerk Nijkerk Nicea

Kerst, Pasen en Pinksteren

ISON Nijkerk was een interkerkelijke stichting die media-uitingen verzorgt waarin Gods Woord wordt verkondigd.

ISON Nijkerk maakte onderdeel uit van de lokale radiozender Omroep Nijkerk.

ISON Nijkerk verzorgde elke zondag tussen 8.00 en 18.00 uur programma's met christelijke muziek, kerkdiensten en interviews. ISON Nijkerk wilde op deze manier het kenbaar maken van de Bijbelse boodschap in Nijkerk en omgeving bevorderen.

De ISON is gestopt per 31 december 2017

Deze stichting bestond uit leden van de volgende kerkgemeenschappen uit Nijkerk.

Evangelische gemeente de Ark

Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Hervormde kerk Grote kerk

Hervormde kerk de Fontein

BeŽindiging programma's ISON

Het bestuur van de ISON (Interkerkelijke Stichting Omroep Nijkerk) heeft in haar vergadering van 27 november jl. helaas het besluit moeten nemen om met ingang van 1 januari 2018 met het uitzenden van haar programma's te stoppen. Hiervoor is dat het aantal vrijwilligers die voor de uitzendingen nodig zijn drastisch terugloopt en dat er zich geen nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Hierdoor wordt de druk en de motivatie op de achterblijvende vrijwilligers te groot. Daarnaast heeft 1 deelnemende kerk bedankt en zijn wij er niet in geslaagd om een andere deelnemende kerkelijke gemeente aan te trekken, waardoor er eens per vijf weken geen kerkdienst met een programma daarom heen meer kan worden uitgezonden. Ook is het medialandschap de afgelopen 24 jaar zodanig verandert dat er veel meer mogelijkheden zijn ontstaan, anders dan radio, waarin het mogelijk is kennis te nemen van het evangelie en alle daaraan gerelateerde muziek en informatie. Wel zijn er gesprekken gaande met de lokale omroep om te zien wat NFM verder nog kan verzorgen en inplannen zodat de Christelijke stem hoorbaar blijft in de regio. Op Zondag 31 december 2017 ijn de allerlaatste ISON en Lichtpunt programma's worden uitgezonden. Wij danken iedereen voor al die jaren waarin met vrijwilligers en luisteraars programma's konden worden gemaakt en uitzendingen konden worden verzorgd.